.
กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน

บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด THAI ASSET GROUP
       ประกอบธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์
ชั้นนำในประเทศไทย กำลังขยายงานมีความต้องการบุคคลากรเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังนี้
1. ผู้จัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรรฯ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรรฯ
3. บัญชี / การเงินอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรรฯ
4. ธุรการ / ประชาสัมพันธ์
5. ช่างประจำอาคารและช่างประจำหมู่บ้าน
คุณสมบัติ
o เพศชาย / หญิง
o วุฒิการศึกษาระดับตั้งแต่ปวช.-ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
o มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครด้วยตัวเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
บริษัท อสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
89/15 วิสต้าปาร์ค ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120  นายประกิต กาญจนาโกวิทย์ 085-969-2424
www.thaimanage.com อีเมล์ thaimanage@hotmail.com
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด เป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสีย
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์        มือถือ 085-969-2424
72/49 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.thaimanage.com/     http://www.prakit.net/
Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่  7/2/2562 เวลา 21.00 น.