.
กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน

สำนักกฎหมาย โกลบอล ลีกัล  ปรึกษาปัญหากฎหมาย แพ่ง อาญา ภาษีอากร ศุลกากร แรงงาน
       เรามีทนายความที่มีประสบการณ์ที่จะให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกทางโดยมีขอบข่ายในการให้คำปรึกษาดังนี้
1.        รับเป็นทนายความแก้ต่างในชั้นศาล เกี่ยวกับคดีหนี้สินทุกประเภท และ
คดีอื่น ๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
2.        แก้ปัญหาในกรณี ลูกหนี้ถูกบังคับคดี หรือ ถูกยึด/ถูกอายัดทรัพย์ (ขายทอดตลาด)
3.        รับเป็นตัวแทนเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินแทนลูกหนี้
4.        ทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท
5.        รับเป็นตัวแทนซื้อ - ขายอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ
6.        จดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ
7.        รับว่าความคดีต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร
ฯ ล ฯ

ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด เป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสีย
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์        มือถือ 085-969-2424
72/49 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.thaimanage.com/     http://www.prakit.net/
Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่  7/2/2562 เวลา 21.00 น.