.
กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมันบริหารอาคารชุด บริหารคอนโด บริหารคอนโดมิเนียม
การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
       บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด  ขอนำเสนอการให้บริการต่างๆ สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย โดยมีบริการต่าง ๆ ดังนี้
1.        จดทะเบียนหมูบ้านจัดสรร ตามกฎหมายเก่า และกฎหมายใหม่
2.        บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
3.        บริหารจัดการอาคารชุด
4.        ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
5.        รับดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประชุมใหญ่วิสามัญ
6.        รับปรึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ร.บ.หมู่บ้านจัดสรร คดีแพ่ง คดีอาญา และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร
7.        รับบำบัดน้ำเสีย ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี
8.        แก้ปัญหาบีโอดี เกินค่ามาตรฐาน
9.        กำจัดกลิ่นเหม็น
10.        สลายไขมัน บ่อบำบัดน้ำเสีย
11.        ฯลฯ

ติดต่อ
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์        มือถือ 085-969-2424
370/2 อาคารแฟร์ทาวน์เวอร์สุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กทม. 10260
http://www.thaimanage.com/
http://www.prakit.net/
Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่  8/11/2561 เวลา 20.00 น.