.
กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน

อบรม / สัมมนา
เปิดอบรมสัมมนาหลายหลักสูตร
  1. ผู้จัดการอาคารชุด
  2. ผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรร
  3. ธุรการอาคารชุด
  4. ธุรการหมู่บ้านจัดสรร
  5. ช่างประจำอาคาร
  6. ช่างประจำหมู่บ้านจัดสรร

ติดต่อ
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์        มือถือ 085-969-2424
370/2 อาคารแฟร์ทาวน์เวอร์สุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กทม. 10260
http://www.thaimanage.com/
http://www.prakit.net/
Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่  8/11/2561 เวลา 20.00 น.